САУ установки АВТ виробництва №3

Печать
PDF

Замовник: ВАТ «Укртатнафта», м. Кременчук Об'єкт управління

Опис ТОУ: технологічним об'єктом управління є установка АВТ типу А-12/5 – атмосферно-вакуумна трубчатка – призначена для переробки знесоленої та зневодненої нафти за паливно-масляною схемою. Проектна потужність установки – 2000 тисяч тонн нафти на рік, максимально досягнута потужність у результаті реконструкції – 3200 тисяч тонн нафти на рік.

Призначення системи:реалізація комплексу функцій, які забезпечують оперативний контроль та управління технологічним процесом встановлення АВТ.

Обсяг робіт: центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2003 (1 етап), 2005 (2 етап), 2009 (3 етап)


Основні функції:

 • контроль технологічних параметрів та обладнання, протиаварійний захист технологічного обладнання;
 • автоматичне виконання блокувань;
 • автоматичне керування контурами регулювання технологічних параметрів;
 • дистанційне керування технологічним обладнанням;
 • накопичення інформації про технологічний процес та дії технологічного персоналу;
 • подання інформації про хід технологічного процесу у зручному для сприйняття оператором вигляді (динамічні мнемосхеми, тренди тощо);
 • попереджувальна та аварійна сигналізація про порушення граничних значень технологічних параметрів;
 • підготовка звітної документації (протоколи відхилень та подій, рапорти та зведення);
 • подання даних для обробки у зовнішніх системах.

Програмно-апаратна база:

 • резервований контролерSiemens S7-400H
 • пристрої віддаленого резервованого вводу/виводу ET200M
 • SCADA-пакет: InTouch
 • комунікації: MPI, Profibus-DP, Industrial Ethernet


Основні характеристики системи:

 • Загальна кількість виконавчих механізмів:
 • Загальна кількість сигналів введення/виводу, в т.ч.
  - аналогових струмових входів:
  - аналогових температурних входів:
  - аналогових вихідних сигналів:
  - дискретних вхідних сигналів:
  - дискретних вихідних сигналів:
 • Загальна кількість контурів регулювання:
 • Загальна кількість шаф та пультів управління
 • Загальна кількість контролерів
 • Загальна кількість УСО
 • Кількість операторських станцій
понад 45
понад 500
203
110
55
92
61
55
11
1
7
3

Структура системы:

 • нижній рівень: датчики, вимірювальні перетворювачі та сигналізатори технологічних параметрів; виконавчі механізми; підсистема контролю вибухонебезпечних концентрацій газів у повітрі виробничих приміщень та зовнішньої установки з пристроями звукової та світлової сигналізації;засоби забезпечення вибухозахисту засобів автоматизації, розташованих у вибухонебезпечних зонах: використовуються для прийому та первинної обробки різних сигналів і технологічних параметрів, а також виконання команд управління
 • середній рівень: резервований ПЛК серії S7-400H фірми Siemens, що реалізують основні функції автоматичного контролю та керування установкою, пристрої віддаленого введення-виведення ET200M, апаратні програмовані регулятори Protronic: використовуються для виконання різних технологічних алгоритмів керування, блокувань, регулювання, керування технологічним обладнанням
 • верхній рівень: операторські станції з використанням SCADA-пакету InTouch для забезпечення інтерфейсу оператора із системою; принтер; комунікаційне обладнання для зв'язку ПТС верхнього рівня між собою та контролерами середнього рівня. Операторські станції працюють за принципом 100% гарячого резервування. Зв'язок операторських станцій із резервованим контролером здійснюється через мережу Industrial Ethernet

Особливості системи:

 • високий ступінь надійності за рахунок використання резервованого ПЛК
 • дублювання функцій контролю та управління найбільш відповідальними технологічними параметрами з метою забезпечення безпечності роботи установки
 • можливість заміни несправних сигнальних модулів у складі УСО «на ходу»
 • резервовані операторські станції


Фотоматеріали:


Структурна схема САУ Приміщення операторної Шафи керування Шафа розподільна


* проект був розроблений та впроваджений під час роботи у складі вінницької філії ТОВ "КСК-Автоматизація"

Проекти галузі

Склад типового проекту

 • Схеми автоматизації
 • Схеми принципові (електричні, пневматичні та ін.)
 • Схеми з'єднань та підключень зовнішніх проводок
 • Креслення розташування обладнання та зовнішніх проводок
 • Специфікації обладнання та матеріалів
 • Кошторисна документація на монтажні, налагоджувальні роботи та ін.
 • Документація на шафи керування, стійки, пульти
 • ПЗ автоматичного вимірювання та регулювання, диспетчерського контролю та управління
 • Комплект експлуатаційної документації в т.ч.:
  • Інструкція з експлуатації;
  • інструкція з обслуговування;
  • опис програмного забезпечення;
  • опис інформаційного забезпечення;
  • опис математичного забезпечення;
  • опис загальносистемних рішень та
   ін.