Огляд реалізованих проектів

Печать
PDF

Компанія «КСКА-Вінниця» надає повний обсяг послуг по реалізації проектів автоматизації, в т.ч.: передпроектні обстеження об'єкта автоматизації; розробка проектно-кошторисної документації; розробка прикладного програмного забезпечення; постачання та складання обладнання на власному майданчику; шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи (ПНР); навчання персоналу; гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування.

При розробці систем управління використовуються промислові засоби автоматизації провідних фірм-виробників, що забезпечує максимальний ступінь надійності та якості запропонованих рішень. Станом на сьгодні ми накопичили величезний досвід роботи з обладаннням таких компаній, як: Siemens, Mitsubishi Electric, Moeller, DiniArgeo, Citect,  Wonderware Intouch, ZPAS, Rittal,  Moxa, Євроформат, Мікрол, Мікротерм та ін.

Завдяки відкритості та гнучкості архітектури проектованих систем забезпечується можливість поетапного нарощування, інтеграції та взаємодії між собою різних підсистем АСКТП, інтеграції з існуючими та новостворюваними підсистемами АСКТП, у тому числі інших виробників.

Кожна реалізована система забезпечується стандартним гарантійним обслуговуванням протягом 12 місяців із моменту її запуску. Крім того, забезпечується також післягарантійне супроводження, що особливо актуально за відсутності у замовника власних експлуатаційних служб АСКТП.

Компанія має всі необхідні ліцензії та сертифікати на проектування та будівництво. Проектна документація розробляється відповідно до державних стандартів, нормативних та керівних документів.

Багаторічний досвід роботи та високий професіоналізм фахівців компанії дозволяє вирішувати завдання різного рівня складності: від розробки систем управління рівня окремого виробничого об'єкта, ділянки, цеху, до рівня управління діяльністю підприємства загалом та побудови АСОДК.

 

Нижче наведений перелік основних проектів за галузями промисловості, у розробці та впровадженні яких брали участь наші фахівці (до вересня 2010 року у складі ТОВ "КСК-Автоматизація"):

Наименование проекта

Объект

Объем работ

Период

 

Горное дело и металлургия

Добыча и обогащение

АСУТП цеха производства железорудных окатышей (1-4 линии)

ОАО «Полтавский ГОК»,

г. Комсомольск

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2001, 2006

САК дробилок Hydrocone-7800 и ПТС

ОАО «Южный ГОК»,

г. Кривой Рог

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2004

АСОДУ горно-обогатительного комбината

ОАО «Южный ГОК»,

г. Кривой Рог

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2005

Автоматизированная система управления технологическим процессом подготовки пульпы

ООО «Феррострой»,

г. Комсомольск

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2011

ДОФ. Установка ТПЧ на насосах XR-350 (1553/092). АСУТП.

ОАО «Полтавский ГОК», г. Комсомольск

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2012

ЦОГП. Погрузка готовой продукции в железнодорожные вагоны 106а пути»

ОАО «Полтавский ГОК», г. Комсомольск

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2012

Реконструкция системы телемеханики для центрального диспетчерского пункта

ОАО «Полтавский ГОК», г. Комсомольск

проект центральной части

2012

ДОФ. Система контроля руды в параболических бункерах ОПУ-2 и подсистема дистанционного управления с автоматическим позиционированием автостеллами №6 и №7

ОАО «Полтавский ГОК», г. Комсомольск

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2013

ЦПО. Установка каустической соды.

ОАО «Полтавский ГОК», г. Комсомольск

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2013

ДОФ. Техническое переоснащение конвейеров

№1, №1А, №5, №5А. Автоматизация.

ОАО «Полтавский ГОК», г. Комсомольск

проект полевой и центральной части

2013

АСУТП участка флотации №2

ОАО «Полтавский ГОК», г. Комсомольск

поставка силовых щитов ЩСУ

2013

Реконструкция системы гидротранспорта с учетом ввода мощностей флотации ОФ-1. ПНС-1А.

ОАО «Полтавский ГОК», г. Комсомольск

проект центральной части

2014

АСУТП участка флотации №3

ОАО «Полтавский ГОК», г. Комсомольск

поставка шкафов силового электро-оборудования

2014

Реконструкция секции №9 с пристройкой галереи пульпопроводов, корпуса измельчения и сепарации, конвейерных галерей, перегрузочного узла дробленой руды. АСУТП

ОАО «Полтавский ГОК», г. Комсомольск

проект полевой и центральной части АСУТП и ЭМ

2014-2015

ОАО "Полтавский ГОК"

ЦПО. Строительство нового комплекса пресс-фильтрации. АСУ ТП.

ОАО «Полтавский ГОК», г. Горишни Плавни

проект полевой и центральной части АСУТП и ЭМ

2014-2016

Дополнительные технологические тракты СМД-1 и СМД-2 участка дробления  дробильно -  обогатительной  фабрики  ОАО ПГОК. АСУТП

ЧАО «Полтавский ГОК», г. Горишни Плавни

проект полевой и центральной части АСУТП и ЭМ

2013-2015

Строительство горно-обогатительного

комбината на базе Еристовского месторождения. Внеплощадочные сети и сооружения

противопожарного водоснабжения промплощадки.

Насосная станция противопожарного водоснабжения №2.  Автоматизированная система диспетчеризации.

 

ООО «Еристовский ГОК»

г. Горишни Плавни

проект центральной части АСДУ, ПНР

2016-2017

Замена АСУТП технологической линии цеха производства окатышей на базе резервированных контроллеров Schneider Electric Modicon M580

 

ЧАО «Полтавский ГОК», г. Горишни Плавни

проект центральной части АСУТП и ЭМ

2018

АСУТП участка водоподготовки

 

ООО «Еристовский ГОК»

г. Горишни Плавни

проект полевой и центральной части АСУТП

2018

АСУТП внутрикарьерного водоотлива

 

ООО «Еристовский ГОК»

г. Горишни Плавни

проект полевой и центральной части АСУТП (в процессе реализации)

2019-2020

Дополнительные технологические тракты СМД-2 участка дробления дробильно -  обогатительной фабрики ЧАО ПГОК. АСУТП

ЧАО «Полтавский ГОК», г. Горишни Плавни

проект полевой и центральной части АСУТП и ЭМ (в процессе реализации)

2019-2020

Реконструкция технологической линии №4 с целью повышения производительности с 3,0 до 6,0+ млн. тонн железорудных окатышей в год

 

ЧАО «Полтавский ГОК», г. Горишни Плавни

проект полевой и центральной части АСУТП и ЭМ

2020

Реконструкция технологической линии №1 с целью повышения производительности с 3,0 до 6,0+ млн. тонн железорудных окатышей в год

 

ЧАО «Полтавский ГОК», г. Горишни Плавни

проект полевой и центральной части АСУТП (в процессе реализации)

2020

Реконструкция технологической линии №3 с целью повышения производительности с 3,0 до 4,1+ млн. тонн железорудных окатышей в год

 

ЧАО «Полтавский ГОК», г. Горишни Плавни

проект полевой и центральной части АСУТП (в процессе реализации)

2020

Техническое переоснащение системы газоочистки отработанного газа на участке обжига. Технологические линии №№1, 3, 4

 

ЧАО «Полтавский ГОК», г. Горишни Плавни

проект полевой и центральной части АСУТП

2020

Коксохимия

АСУТП цеха углеподготовки КХП

ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог»

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2003, 2008

АСУТП цеха улавливания химических продуктов коксования

ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог»

проект полевой и центральной части

2006, 2008

АСУТП цеха очистки коксового газа от сероводорода

ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог»

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2007, 2009

АСУ ТП первого блока открытого склада угля углеподготовительного цеха

ОАО «МК «Азовсталь», г.Мариуполь

проект полевой и центральной части

2008

САУ ТП, КИП и электрооборудования парового котла БКЗ-50-39

ПАО «Ясиновский коксохимический завод»

проект полевой и центральной части

2008

АСУ ТП установки очистки коксового газа от сероводорода раствором моноэтаноламина

ПАО «Ясиновский коксохимический завод»

проект полевой и центральной части

2009-2010

АСУ дозированием углеподготовительного цеха №2 Авдеевского КХЗ

ПАО «Авдеевский коксохимический завод»

проект  центральной части

2012

АСУТП компрессорных станций 1й стадии сжатия КГ в отделении газопередачи. Цех ректификации

ПАО «Ясиновский коксохимический завод»

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2012

АСУТП компрессорных станций 2-й стадии сжатия КГ в отделении гидроочистки. Цех ректификации.

ПАО «Ясиновский коксохимический завод»

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2012

Система контроля и автоматизации установки термической подготовки шихты

ПАО «Ясиновский коксохимический завод»

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2013

КХП. Цех улавливания, бензольное отделение. Техническое переоснащение трубчатой печи 3Д2-215/9. Автоматизация.

ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог»

проект полевой и центральной части

2014

Огнеупорно-известковый цех. Участок производства извести Реконструкция кольцевой печи N2 и ГОУ.

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (Известа)

прикладное программное обеспечение ПЛК и SCADA, шеф-монтаж и ПНР

2015-

2016

Автоматизированная система управления на объекте ПАО «АМКР» КХП. Цех сероочистки. Установка по производству азота (резервная криогенная система для подачи азота).

ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог»

прикладное программное обеспечение ПЛК и SCADA, шеф-монтаж и ПНР

2016

КХП. Модернизация подсистемы АСУТП машинного зала цеха улавливания.

 

ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог»

проект полевой и центральной части, СМР, ПНР

2016-2017

Аглодоменный департамент. Агломерационный цех №3. Техническое переоснащение конвейерных весов на конвейерах подачи шихты в АЦ-1.

 

ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог»

проект полевой и центральной части

2016

Реконструкция комплекса коксовых батарей №№ 5, 6.

 

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Реинжиниринг проекта полевой и центральной части АСУТП, ПНР

2016-2017

Огнеупорно-известковый цех. Участок производства извести Реконструкция кольцевой печи N3.

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (Известа)

проект полевой и центральной части

2018

Модернизация АСУТП коксовых батарей №№ 3, 4

(замена верхнего уровня АСУТП, радиосвязь с коксовыми машинами, позиционирование коксовых машин).

 

ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог»

Проект полевой и центральной части АСУТП

2018

Модернизация АСУТП цеха углеподготовки КХП

ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог»

проект полевой и центральной части АСУТП

2020

Металлургия

АСУ процессом дозирования компонентов шихты и ее загрузки в печь

ОАО «Запорожский абразивный комбинат»

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2003

САУ поточно-транспортными механизмами обжигово-плавильного цеха

ООО «Побужский ферроникелевый комбинат»

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2003-2004

САУ электрическим режимом рудно-термической печи

ООО «Побужский ферроникелевый комбинат»

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2003-2005

САУ трубчатыми вращающимися печами

ООО «Побужский ферроникелевый комбинат»

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2006-2007

Реконструкция глиноземного завода. Предварительное обескремнивание пульпы «подслащения». АСУТП

ООO «Николаевский глиноземный завод»

центральная часть

2007

Нефтехимическая отрасль

Нефтеперерабатывающая отрасль

АСУ ТП парка сжиженных газов и спецпродуктов

ПAO «Укртатнафта»,

г. Кременчуг

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2003

АСУ ТП парка темных нефтепродуктов

ПAO «Укртатнафта»,

г. Кременчуг

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2001, 2006

АСУ ТП топливной станцией

ПAO «Укртатнафта»,

г. Кременчуг

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2003

САУ установкой ЭЛОУ отделения АВТ

ПAO «Укртатнафта»,

г. Кременчуг

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2003

АСУ ТП парков нефтепродуктов Феодосийского ПОНП

«Си Эн Жи Эс инжини-ринг», г. Симферополь

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2005, 2006

Система автоматики воздушных компрессоров

ПAO «Укртатнафта»,

г. Кременчуг

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2006

Система контроля, управления и ПАЗ компрессоров и их общих цепей в составе установки Г-39-40

ПAO «Укртатнафта»,

г. Кременчуг

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2006

АСУ ТП установки гидроочистки масляных фракций Г-24

ПAO «Укртатнафта»,

г. Кременчуг

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2007

Установка Г-39-40. Дооборудование блока №1 кристаллизатором КСП. АСУ

ПAO «Укртатнафта»,

г. Кременчуг

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2007

АСУ резервуарного парка №9 и эстакады налива сжиженного газа в ж/д цистерны

ПAO «Укртатнафта»,

г. Кременчуг

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2008

САУ установки АВТ производства №3

ПAO «Укртатнафта»,

г. Кременчуг

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2003, 2009

Модернизация АСУТП фильтровального отделения установки Г 39-40 производства №3

ПAO «Укртатнафта»,

г. Кременчуг

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2011

I этап модернизации Кременчугского НПЗ. КЦА, узел компримирования топливного газа. Реконструкция УССГ. АСУТП

ПAO «Укртатнафта»,

г. Кременчуг

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2012-2013

Химическая отрасль

АСУ ТП приготовления синтетических моющих средств

ЗАО «ВинницаБытХим», г. Винница

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2001

Автоматизированная система управления раздаточными станциями аммиака

ПУМА УГП «Трансаммиак»,

Донецкая обл.

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2002, 2003

САУ приготовлением экстракционной фосфорной кислоты

ЗАО «Днепровский завод минеральных удобрений», Днепропетровская обл.

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2005

АСУ ТП участка приготовления пластизоля

ПАО «Корюковская фабрика технических бумаг», Чернигов. обл.

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2008

Промышленность стройматериалов

Цементные и кирпичные заводы

АСУ отгрузкой навального цемента в автомобильный и железнодорожный транспорт

АО «Николаевский цементный завод»,

г. Николаев

центральная часть, монтаж и ПНР

2002

АСУ отгрузкой цемента в автоцистерны

АО «Подольский цемент», г. Каменец-Подольский

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2003

САУ линией прессования силикатного кирпича

Завод силикатного кирпича "Метеор", с. Кетросы, Молдавия

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2006

Система распознавания позиции вагона на весах системы автоматизированной отгрузки на Криворожском заводе

ПАО «ХайдельбергЦемент Украина»

 

ПАО «ХайдельбергЦемент Украина»

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2016-2017

Производство сухих строительных смесей и ЛКМ

АСУ линией по производству сухих строительных смесей

 

ООО "Хенкель-Баутехник"  Украина, Россия, Беларусь

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2003-2020

САУ процессом приготовления сухих строительных смесей

ООО "Фомальгаут-Полимин", г. Киев

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2007, 2014

САУ и К производства высоконаполненных лакокрасочных материалов на водной основе

ПСГ "Ковальская",

г. Киев

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2011

Модернизация программного обеспечения шкафов управления (расширение функциональных возможностей автоматической линии производства сухих строительных смесей)

ООО "Хенкель-Баутехник"  Украина, Россия, Беларусь

прикладное ПО

2016-2020

Производство ЖБИ и товарного бетона

АСУ ТП бетоносмесительного узла

(БСУ №61-62, №31-32, №41-42, №51, №53)

ПСГ «Ковальская»,

г. Киев

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2003-2014

Реконструкция бетоносмесительного узла. АСУ

ОАО «Будиндустрия»,

г. Чернигов

(ПСГ «Ковальская»)

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2010

АСУ узлом дозирования в составе линии по производству ФЭМ

ПСГ «Ковальская»,

г. Киев

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2010

АСУ дозированием красителей для бетонных смесей

ПСГ «Ковальская»,

г. Киев

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2010

Автоматизированная система управления бетоносмесительного узла

ДП «Староконстантинов-ский завод ЖБШ», Хмельницкая обл.

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2011

АСУ дозированием на базе программируемого логического контроллера SIEMENS

ООО «Бетон-Нова»,

Донецкая обл.

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2011

Автоматизированная система управления бетоносмесительным узлом

ООО «Завод ЖБИ №7»

г. Полтава

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2012

Автоматизированная система управления БСУ (линия 1)

ОАО «Гниванский завод спецжелезобетона»

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2012

Модернизация бетоносмесительного узла цеха №1

ОДО «Хмельницкжелезо-бетон», г.Хмельницкий

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2012

Модернизация БСУ 20, 21

ООО «Бетон-Комплекс» (ПСГ «Ковальская»)

г. Киев

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2012

САУ и К складом химических добавок

ООО «Бетон-Комплекс» (ПСГ «Ковальская»)

г. Киев

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2013

Реконструкция бетоносмесительного узла. Автоматизация.

ПАО «Дарницкий завод ЖБК» (ПСГ Ковальская)

г. Киев

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2013

Система автоматизированного управления бетоносмесительными узлами №22 и №23

ООО «Бетон-Комплекс» (ПСГ «Ковальская»)

г. Киев

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2014

Система автоматизированного управления бетоносмесительным узлом.

ООО «Подолье-железобетон», Винница

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2014

ПАО «ДСК-3». Система автоматизированного управления и контроля растворно-бетонным узлом №1 ПАО «ДСК-3», г. Киев

ПАО «ДСК-3», г. Киев

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2014-2017

Система автоматизированного управления бетоносмесительным узлом ELBA

ООО "Бетон Комплекс"

(ПСГ «Ковальская»)

г. Киев

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2016-2017

Система автоматизированного

управления дозатором красителей

на 5-ом пролете

ООО "Бетон Комплекс"

(ПСГ «Ковальская»)

г. Киев

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2016

Система автоматизированного

управления складом химических добавок

ООО "Бетон Комплекс"

(ПСГ «Ковальская»)

г. Киев

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2016

АСУ бетоносмесительным узлом

 

ООО «Гранд Бетон»

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2016

Реконструкция бетоносмесительного узла

ПАО «Дарницкий завод ЖБК» (ПСГ Ковальская)

г. Киев

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2016

АСУ линией бетоносмесительного узла

ООО «Стромат «Спецбетон»

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2016

Разработка программного обеспечения операторской станции для ПАО «ДСК-4»

ПАО «ДСК-4», г. Киев

прикладное программное обеспечение ПЛК и SCADA, ПНР

2016

АСУ линией бетоносмесительных узлов №№10, 11, 12 для производства товарного бетона и для экструдера

ООО «Стромат «Спецбетон»

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2019-2020

Замена АСУ линиями бетоносмесительных узлов МЕКА для производства товарного бетона и для экструдера

ПБГ «Ковальська»

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2019-2020

Промышленность нерудных строительных материалов

АСУ дробильно-сортировочной линией №2

ООО «Емельяновский карьер» Житомирская обл.

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2009

АСУ дробильно-сортировочной линией №1

ООО «Емельяновский карьер» Житомирская обл.

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2014

АСУ участка сортировки дробильно-сортировочной линией №1

ООО «Емельяновский карьер» Житомирская обл.

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2014-2015

АСУ дробильно-сортировочных линий №№1, 2, 3

ЧАО «ТНК «ГРАНИТ» Житомирская обл.

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2019-2020

Пищевая промышленность

Алкогольная промышленность

АСУ ТП цехом CIP и форфасным отделением

Пивзавод «Рогань»,

г. Харьков

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2002

САУ дозированием купажного отделения

ДП «Nemiroff»,

г. Немиров

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2003

Cистема автоматизации производства спирта этилового денатурированного

ГП «Уладовский спиртовый завод», Винницкая обл.

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2009

Масложировая промышленность

АСУ ТП маслоэкстракционного производства и учета продукции

ОАО «Винницкий масложиркомбинат»,

г. Винница

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2003-2004

Система противоаварийной защиты маслоэкстракционного цеха

ОАО «Черновицкий масложиркомбинат»,

г. Черновцы

центральная часть, шеф-монтаж и ПНР

2004

АС дозирования жидких компонентов и контроля температур для цеха производства масла

ОАО «Тульчинский маслосырзавод»,

г. Тульчин

проект полевой и центральной части, шеф-монтаж и ПНР

2006

Сахарная промышленность

САУ подвесными центрифугами типа ФПН

ОАО «Подольский сахар», Винницк

Склад типового проекту

 • Схеми автоматизації
 • Схеми принципові (електричні, пневматичні та ін.)
 • Схеми з'єднань та підключень зовнішніх проводок
 • Креслення розташування обладнання та зовнішніх проводок
 • Специфікації обладнання та матеріалів
 • Кошторисна документація на монтажні, налагоджувальні роботи та ін.
 • Документація на шафи керування, стійки, пульти
 • ПЗ автоматичного вимірювання та регулювання, диспетчерського контролю та управління
 • Комплект експлуатаційної документації в т.ч.:
  • Інструкція з експлуатації;
  • інструкція з обслуговування;
  • опис програмного забезпечення;
  • опис інформаційного забезпечення;
  • опис математичного забезпечення;
  • опис загальносистемних рішень та
   ін.