АСУ ділянки приготування напівфабрикату для начинки цукерок "Склянка молока"


Замовник: ПАТ "Вінницька цукеркова фабрика ROSHEN"Об'єкт управління

Опис ТОУ: технологічним об'єктом управління є ділянка приготування напівфабрикату для начинки цукерок "Склянка молока" на лінії "GRAND TOFFY" цукеркового відділення цеху N4 ПАТ "Вінницька цукеркова фабрика ROSHEN". До складу обладнання входять: кульові млини WA-FA, ємності рідких компонентів та ємності зберігання готового продукту, змішувач, насоси, клапани завантаження/вивантаження, нагрівачі для підтримки необхідної температури продукту в змішувачі та кульових млинах.

Призначення системи: оперативний контроль, управління та протиаварійний захист обладнання у складі ділянки приготування напівфабрикату для цукерок з метою підвищення продуктивності лінії та покращення якості готового продукту.

Обсяг робіт: польовий проект, центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2013


Подробнее...

Система автоматизованого керування миттям асептичної лінії


Замовник: ТОВ «АГРАНА Фрут Україна»Об'єкт управління

Призначення системи: розширення функціональності існуючої системи за рахунок реалізації додаткових функцій та їх інтеграції до інтерфейсу існуючого АРМ-а оператора асептичної лінії в т.ч.: забезпечення двох режимів автоматичного миття асептичної лінії – централізоване миття від існуючого CIP-мийки та локальне миття власними, заздалегідь підготовленими розчинами відповідно до обраної програми миття. Кожна операція миття складається з однієї чи кількох фаз. Інформація про поточну фазу миття надається оператору. Вибір програми миття та запуск її в роботу виконується оператором. У будь-який момент оператор має змогу призупинити виконання програми миття або повністю відмовитись від її подальшого виконання.

Обсяг робіт: розробка прикладного ПЗ, пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2013


Модернізація вузла дозування заводу з виробництва кормів та кормових добавок


Замовник: ТОВ "Кремікс", с. Піщане, Полтавська обл.Об'єкт управління

Опис ТОУ: вузол дозування заводу з виробництва кормів та кормових добавок. Лінія дозування містить 6 фізичних багатокомпонентних ваг. Всього передбачено введення до 26-ти компонентів та олії.

Призначення системи: забезпечення автоматизованого контролю та управління технологічними процесами вузла дозування заводу з виробництва комбікормів з метою покращення якості готового продукту та підвищення ефективності виробництва.

Обсяг робіт: проект центральної частини, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2012


Подробнее...

Модернізація АСУ елеватором


Замовник: група компаній «Мрія», Тернопільська обл.Об'єкт управління

Опис ТОУ: елеватор є зерносховищем, що складається з значної кількості силосів і оснащене системою транспортних механізмів (конвеєрів, норій), а також запірних і напрямних механізмів (засувок, шиберів). Елеватор призначений для приймання, сушіння, зберігання, а також відпустки зерна споживачеві або виробництва. Кожна технологічна операція елеватора є переміщенням зерна з однієї ємності в іншу. Для сушіння зерна використовують конвективні сушарки.

Призначення системи: розроблена АСУ призначена для модернізації існуючої системи управління елеватором та передбачає докорінну зміну операторського інтерфейсу та розширення опціональності системи з метою підвищення ефективності роботи обладнання та можливості її подальшого розширення.

Обсяг робіт: центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2011


Подробнее...

АСУТП для виробництва кормів та кормових добавок


Замовник: ТОВ «Кремікс», Полтавська обл.

Oбъект управленияОпис ТОУ: виробництво комбікормів поділено на три технологічні ділянки, кожна з яких може працювати незалежно: ділянка приймання сировини, ділянка виготовлення продукції, ділянка відвантаження готової продукції. Устаткування розміщено на 4-х рівнях таким чином, що сировина, будучи завантаженою в бункери, починає рух зверху вниз без переміщень по горизонталі або вгору. Лінія дозування містить 6 фізичних багатокомпонентних ваг.

Призначення системи:розроблена система забезпечує автоматизований контроль та управління повним циклом виробництва комбікормів: від завантаження видаткових бункерів, точного дозування та перемішування компонентів згідно із заданою рецептурою - до відвантаження та зберігання готової продукції.

Обсяг робіт: польовий проект, центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2010


Подробнее...

Проекти галузі

Склад типового проекту

 • Схеми автоматизації
 • Схеми принципові (електричні, пневматичні та ін.)
 • Схеми з'єднань та підключень зовнішніх проводок
 • Креслення розташування обладнання та зовнішніх проводок
 • Специфікації обладнання та матеріалів
 • Кошторисна документація на монтажні, налагоджувальні роботи та ін.
 • Документація на шафи керування, стійки, пульти
 • ПЗ автоматичного вимірювання та регулювання, диспетчерського контролю та управління
 • Комплект експлуатаційної документації в т.ч.:
  • Інструкція з експлуатації;
  • інструкція з обслуговування;
  • опис програмного забезпечення;
  • опис інформаційного забезпечення;
  • опис математичного забезпечення;
  • опис загальносистемних рішень та
   ін.