АСУ ТП маслоекстракційного виробництва та обліку продукції

Печать
PDF

Замовник: ВАТ «Вінницький олієжиркомбінат», м. ВінницяОб'єкт управління

Опис ТОУ: технологічним об'єктом управління є основні ділянки технологічного процесу маслоекстракційного виробництва (ділянки екстракції, дистиляції та абсорбції),а також технологічне обладнання та механізми, що беруть участь у процесах обліку та передачі сировини та продукції між основними підрозділами масложиркомбінату. - маслоекстракційним заводом (МЕЗ), гідрогенізаційним заводом (ГГЗ), ділянкою жирової сировини (УЖС) та складом насіння.

Призначення системи: реалізація комплексу функцій, що забезпечують автоматизоване управління та контроль окремими ділянками технологічного процесу олійноекстракційного виробництва; автоматизований облік продукції у процесі виробництва та модернізацію існуючої системи протиаварійного захисту (ПАЗ).

Обсяг робіт: польовий проект, центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2003-2004


Опис підсистем:

 • Підсистема керування технологічним процесомМЕЗ - забезпечує виконання наступних основних функцій: автоматичний контроль та регулювання основних параметрів техпроцесу на ділянках екстракції, дистиляції, абсорбції; забезпечення операторського контролю та управління технологічним процесом; реєстрація параметрів технологічного процесу та дій операторів; самодіагностика системи керування.
 • Підсистема керування ПАЗ - забезпечує виконання таких основних функцій: сигналізація відхилення технологічних параметрів норми; автоматичний захист обладнання згідно з технологічним регламентом; оповіщення персоналу про порушення нормального режиму роботи.
 • Підсистема автоматизованого обліку продукції - забезпечує автоматизований облік сировини та продукції під час передачі між підрозділами комбінату з подальшим використанням даних для автоматичного формування звітних документів. До основних функцій підсистеми відносяться: ведення обліку передачі пресової та екстракційної олії, пальмового олеїну та насіння по матеріалопроводам підприємства; керування маршрутами передачі продукції; технологічні захисти (від переливу ємностей, сухого ходу насосів); формування звітних документів

Програмно-апаратна база:

 • контролери: Mitsubishi Electric серії FX2N, System Q
 • панелі оператора: Mitsubishi Electric серії GOT
 • SCADA-пакет: InTouch
 • комунікації: RS-232, RS-422/485, Profibus-DP, Industrial Ethernet

Основні характеристики системи:

 • Загальна кількість виконавчих механізмів
 • Загальна кількість сигналів введення/виводу, в т.ч.
  - аналогових каналів виміру:
  - аналогових вихідних сигналів:
  - дискретних вхідних сигналів:
  - дискретних вихідних сигналів:
 • Загальна кількість контурів регулювання
 • Загальна кількість шаф та пультів управління
 • Загальна кількість контролерів
 • Кількість операторських панелей
 • Кількість операторських станцій
26
224
60
8
130
26
12
7
6
4
1

Структура системи:

 • нижній рівень: місцеві вимірювальні прилади; вимірювальні датчики та перетворювачі (для вимірювання рівня, витрати, тиску, температури, загазованості тощо); ваги сипучих матеріалів для вимірювання витрати насіння з елеватора на МЕЗ; масові витратоміри для вимірювання витрати олії з МЕЗ, перетворювачі частоти; пускова апаратура; запірна арматура з пневматичним управлінням: використовуються для збору та первинної обробки інформації про перебіг технологічного процесу, а також реалізації керуючих впливів на технологічний процес.
 • середній рівень: багатоканальні вимірювачі температури (УКТ38); багатоканальний вимірювальний прилад (ТРМ38), що перетворює інформацію від датчиків тиску, температури і витрати; центральний керуючий контролер (System Q), що реалізує основні функції автоматичного контролю та управління технологічним процесом МЕП; компактні контролери (FX2N), що реалізують підсистему ПАЗ та підсистему обліку продукції.
 • верхній рівень: панель оператора підсистеми МЕП, що є резервний орган індикації та управління у разі виходу з ладу АРМ оператора; панелі оператора серії GOT підсистеми обліку для операторського контролю та управління процесами передачі продукції; АРМ оператора на базі персонального комп'ютера з встановленим SCADA-пакетом InTouch для операторського контролю та управління технологічним процесом МЕП, а також контролю та передачі сировини/продукції за складом.

Особливості системи:

 • забезпечення постійної роботи системи з максимально допустимим або близьким до неї навантаженням
 • впровадження передачі олеїну в закритому обсязі, що виключає додаткову аерацію
 • застосування сучасних частотних перетворювачів для регулювання швидкості роботи приводів, що забезпечує плавність їх розгону та збільшення терміну працездатності

Ефективність застосування:

В результаті впровадження АСУ значно покращилася якість вихідної продукції, знизилися виробничі витрати та собівартість продукції, підвищилася ефективність обліку та підготовки бухгалтерської документації, і, зрештою, підвищилася ефективність виробництва загалом.


Фотоматеріали:


Структурна схема АСУ ТП Шафи керування Технологічний відеокадр Технологічний відеокадр


* проект був розроблений та впроваджений під час роботи у складі вінницької філії ТОВ "КСК-Автоматизація"

Проекти галузі

Склад типового проекту

 • Схеми автоматизації
 • Схеми принципові (електричні, пневматичні та ін.)
 • Схеми з'єднань та підключень зовнішніх проводок
 • Креслення розташування обладнання та зовнішніх проводок
 • Специфікації обладнання та матеріалів
 • Кошторисна документація на монтажні, налагоджувальні роботи та ін.
 • Документація на шафи керування, стійки, пульти
 • ПЗ автоматичного вимірювання та регулювання, диспетчерського контролю та управління
 • Комплект експлуатаційної документації в т.ч.:
  • Інструкція з експлуатації;
  • інструкція з обслуговування;
  • опис програмного забезпечення;
  • опис інформаційного забезпечення;
  • опис математичного забезпечення;
  • опис загальносистемних рішень та
   ін.