Система контролю руди у параболічних бункерах ОПУ-2


Заказчик: ПрАт «Полтавский ГЗК», м. Горішні Плавні, Полтавська обл.Об'ект керування

Опис ТОУ: проектом передбачена заміна існуючою зношеної системи і тієї, що частково вийшла з ладу системи контролю рівня в параболічних бункерах конвеєрів №6, №7 корпусу ОПУ-2, з яких відбувається подача руди на мельниці ДОФ. Загрузка бункерів відбувається шляхом переміщення автостели між секціями. Підсистема автоматичного позиціонування автостели виконана з використанням індуктивних датчиків положення виробництва фірмы TURCK. Датчики положення встановленні таким чином, що зупинки автостели відбуваються в зонах міжосьових прольотів. Для автостели №6 таких зон – 16, для автостели №7 – 9 зон. Визначення необхідної зони для зупинки автостели відбувається в системі контролю рівня в параболичному бункері.

Призначення системи: відображення і контроль рівня руди в параболічних бункерах ОПУ-2 и дистанційне управління з автоматичним позиціонуванням автостелами №6 та №7 з метою рівномірної загрузки бункерів, а також надання інформації старшому мельнику ОПУ-2.

Об'єм рабіт: проект польової та центральної частини (на етапі внедрения)

Рік розробки: 2013


Подробнее...

Система контролю та автоматизації установки термічної підготовки шихти


Замовник: ПАТ «Ясиновський коксохімічний завод», м. Макеївка, Донецка обл.Об'єкт управління

Опис ТОУ: об'єктом автоматизації є установка термічної підготовки шихти, що реконструюється, на ПАТ «ЯКХЗ. Установка призначена для швидкісного нагрівання вугільної шихти до заданої температури із заданими властивостями. Нагрів вугільної шихти відбувається на УТПШ у висхідному потоці газоподібного теплоносія. Термічно підготовлена шихта завантажується до камер коксування за допомогою спеціального вуглезавантажувального вагона. Проектна продуктивність – 80 т/год. по вологій шихті.

Призначення системи: автоматизація комплексу функцій управління, регулювання, захистів, блокувань та контролю, що забезпечують роботу технологічного обладнання установки термічної підготовки шихти у різних режимах її роботи

Обсяг робіт: проектна частина, шеф-монтаж, пуско-налагоджувальні роботи

Рік розробки: 2013


Подробнее...

АСУТП компресорних станцій стиску коксового газу. Цех ректифікації


Замовник: ПРАТ «Ясинівский коксохімічний завод», г. Макіївка Донецької обл.Об'єкт управління

Описання ТОУ: технологічними об'єктами управління є поршневі компресорні установки типу 6ГШ2.5-25/0.5-6У3 та 6ГШ2.5-25/5-60У3, встановлені у відділенні газопередачі та гідроочищення цеху ректифікації. Кожна компресорна установка складається із компресора; головного електроприводу; системи мастила з допоміжним електроприводом маслонасосу; системи водяного охолодження (з відкритим зливом води); системи клапанів для виконання періодичного продування. Функції контролю та управління роботою установок виконує АСУ ТП. Живлення компресорних установок здійснюється від двох 3-фазних вводів із системою АВР.

Призначення системи: реалізація комплексу інформаційних та керуючих функцій, що забезпечують оперативний контроль, управління та протиаварійний захист обладнання 1-ї та 2-ї стадії стиснення коксового газу у відділенні газопередачі та гідроочищення цеху ректифікації ПрАТ «ЯКХЗ».

Об'єм рабіт:центральна частина, шеф-монтаж, пуско-налагоджувальні роботи

Рік розробки: 2012


Подробнее...

Реконструкція системи телемеханіки для центрального диспетчерського пункту


Замовник: ВАТ «Полтавський ГЗК», м. Горішні Плавні, Полтавська обл.Об'єкт управління

Опис ТОУ: існуюча система телемеханіки призначена для збору даних про стан технологічного обладнання та передачі їх у центральний диспетчерський пункт (ЦДП). Відображення інформації в ЦДП виконувалося на мнемощиті, який в цілому відображав діючу схему ланцюга апаратів, але не в повному обсязі. Проект реконструкції передбачає заміну існуючих контролерів телемеханіки на сучасні телемеханічні пристрої SIEMENS ST7 з передачею даних центральному диспетчеру за існуючими та новопроектованими оптоволоконними лініями зв'язку, підключеними до кампусної мережі комбінату. Для відображення інформації про стан обладнання передбачені як широкоформатні РК-монітори АРМ-ів диспетчера, так і відеостіна на базі 12 безшовних РК-панелей.

Призначення системи: заміна зношеного обладнання існуючої системи телемеханічного контролю, приведення схеми ланцюга апаратів технологічних переділів комбінату до дійсної схеми та забезпечення надійного її функціонування у реальному масштабі часу.

Обсяг робіт: центральна частина

Рік розробки: 2012


Подробнее...

Завантаження готової продукції в залізничні вагони 106а колії


Замовник: ПрАТ «Полтавський ГЗК», м. Горішні плавні, Полтавськая обл.Об'єкт управління

Опис ТОУ: завантаження окатишів у залізничні вагони здійснюється трьома незалежними потоками з метою забезпечення рівномірності завантаження. У процесі завантаження виконується зважування вагона окремо по кожному візку. Аналіз поточних результатів зважування з кожного візка дозволяє керувати подачею необхідного потоку (або декількох потоків) подачі залізорудних окатишів. Подача окатишів з видаткових бункерів у вагони здійснюється стрічковими конвеєрами. Випуск окатишів з видаткових бункерів перекривається секторними затворами з пневмоприводом. Скидання окатишів з стрічкових конвеєрів перекривається ножовими затворами з пневмоприводом.

Призначення системи:забезпечення точного дозування окатишів за загальною масою відповідно до вантажопідйомності залізничного вагона, а також рівномірного розподілу ваги по його осях за мінімальний час.

Обсяг робіт: проект польової та центральної частини, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік розробки: 2012


Подробнее...

ДОФ. Установка ТПЧ на насосах XR-350. АСУТП.


Заказчик: ОАО "Полтавский ГОК", г. Комсомольск, Полтавская обл.Oбъект управления

Описание ТОУ: насосы XR-350 и 5Гр входят в состав секций обогащения №№ 1-8 основного производственного участка №2 комплекса обогащения дробильно-обогатительной фабрики ОАО «Полтавский ГОК». Продукцией комплекса обогащения является железорудный концентрат, в состав которого входят минералы: магнетит, мартит, сидерит, гематит, кремний, кальций, силикаты.

Назначение системы: реализация комплекса информационных и управляющих функций, обеспечивающих оперативный контроль, управление и противоаварийную защиту насосов XR-350 и насосов 5Гр секций №1-8 ОПУ-2 ДОФ

Объем работ: проект полевой и центральной части (на стадии внедрения)

Год разработки: 2012


Подробнее...

Проекти галузі

Склад типового проекту

 • Схеми автоматизації
 • Схеми принципові (електричні, пневматичні та ін.)
 • Схеми з'єднань та підключень зовнішніх проводок
 • Креслення розташування обладнання та зовнішніх проводок
 • Специфікації обладнання та матеріалів
 • Кошторисна документація на монтажні, налагоджувальні роботи та ін.
 • Документація на шафи керування, стійки, пульти
 • ПЗ автоматичного вимірювання та регулювання, диспетчерського контролю та управління
 • Комплект експлуатаційної документації в т.ч.:
  • Інструкція з експлуатації;
  • інструкція з обслуговування;
  • опис програмного забезпечення;
  • опис інформаційного забезпечення;
  • опис математичного забезпечення;
  • опис загальносистемних рішень та
   ін.