САУ трубчастими обертовими печами

Печать
PDF

Заказчик: ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат», Кіровоградська обл.Об'єкт управління

Опис ТОУ: технологічним об'єктом управління є обертові трубчасті печі, обпалювально-плавильного цеху, забезпечені приводами обертання, пальниками природного газу і допоміжними механізмами, і призначені для відновного випалу шихти, з подальшим вивантаженням і транспортуванням недогарка на склад руди. Розрахункова витрата газу на піч – 400…4000 нм3/год при тиску до 6 кгс/см2.

Призначення системи: оперативний контроль і керування обертовими трубчастими печами, обпалювально-плавильного цеху з метою забезпечення функціонування технологічного відділення випалу у всіх допустимих режимах при підвищенні якості вихідної продукції та ефективності роботи технологічного обладнання.

Обсяг робіт: польовий проект, центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2006-2007


Основні функції:

 • оптимізація та керування режимом горіння пальника природного газу в автоматичному режимі;
 • автоматична підтримка розрідження на завантажувальному кінці печі, контроль розрідження по всьому тракту газоочищення;
 • контроль змісту %СО та %О2 у рудно-термічному газі та вихідних газах з ТВП;
 • виконання діагностичних функцій: контроль температур підшипників вентиляторів, роликів печі, обмоток двигунів, стану маслосистеми, струмів приводів, стану механізмів та ін.;
 • накопичення інформації про параметри процесу та події, що відбулися в системі, з метою її подальшого перегляду, аналізу та контролю.

Програмно-апаратна база:

 • контролери: Mitsubishi Electric серії System Q
 • пристрої віддаленого введення/виводу: Mitsubishi Electric MT-серія
 • SCADA-пакет: Citect
 • комунікації: RS-485 (ModBusRTU), Profibus-DP, Industrial Ethernet

Основні характеристики системи:

 • Загальна кількість виконавчих механізмів:
 • Загальна кількість сигналів введення/виводу, в т.ч.
  - аналогових каналів виміру:
  - аналогових вихідних сигналів:
  - дискретних вхідних сигналів:
  - дискретних вихідних сигналів:
 • Загальна кількість шаф та пультів управління
60
376
228
4
124
36
14

Структура системи:

 • нижній рівень: датчики, вимірювальні перетворювачі, сигналізатори технологічних параметрів; регульовані клапани природного газу, повітряні засувки з приводами типу МЕО, частотні перетворювачі, кабельне господарство та ін.
 • середній рівень: програмовані логічні контролери; модулі віддаленого зв'язку з об'єктом; блоки "ручного" управління виконавчими механізмами; комунікаційне обладнання міжконтролерного обміну
 • верхній рівень: автоматизовані робочі місця операторів-технологів (операторські станції); комунікаційне обладнання для зв'язку програмно-технічних засобів верхнього рівня між собою та контролерами середнього рівня; джерело безперебійного живлення; системне, інструментальне та прикладне ПЗ, необхідне для функціонування системи.


Фотоматеріали:


Структурна схема САУ Приміщення операторної Шафа ПЛК Шафа УСО


* проект був розроблений та впроваджений під час роботи у складі вінницької філії ТОВ "КСК-Автоматизація"

Проекти галузі

Склад типового проекту

 • Схеми автоматизації
 • Схеми принципові (електричні, пневматичні та ін.)
 • Схеми з'єднань та підключень зовнішніх проводок
 • Креслення розташування обладнання та зовнішніх проводок
 • Специфікації обладнання та матеріалів
 • Кошторисна документація на монтажні, налагоджувальні роботи та ін.
 • Документація на шафи керування, стійки, пульти
 • ПЗ автоматичного вимірювання та регулювання, диспетчерського контролю та управління
 • Комплект експлуатаційної документації в т.ч.:
  • Інструкція з експлуатації;
  • інструкція з обслуговування;
  • опис програмного забезпечення;
  • опис інформаційного забезпечення;
  • опис математичного забезпечення;
  • опис загальносистемних рішень та
   ін.