І етап модернізації. КЦА, вузол компримірування паливного газу. Реконструкція УССГ. АСУ ТП


Замовник: ПАТ «Укртатнафта», м. КременчукОб'єкт управління

Опис ТОУ: модернізація установки сіроочищення сухих газів (УССГ) та впровадження технології КЦА спрямована на покращення якості бензинів та дизельних палив, що випускаються ПАТ «Укртатнафта». Установка УССГ, що реконструюється, призначена для амінового очищення паливного газу і водневмісного газу, що надходять з установок підприємства. Після амінової очистки паливний газ та ВСГ стискаються до 25 кгс/см2 на компресорних установках (пр-ва Сумського НУО ім. Фрунзе, Україна) вузла компримирування. Компримований паливний газ та ВСГ надходять на встановлення КЦА (вир-ва Linde AG, Німеччина) для концентрування водню. Після встановлення КЦА вуглеводневий газ, що відходить, стискається до 6 кгс/см2 на компресорних установках вузла компримирування і скидається в паливну мережу заводу. Для забезпечення виробничих потреб у оборотній воді, у складі установки КЦА та вузла компримирування передбачається блок оборотного водопостачання.

Призначення системи:автоматизований контроль і управління технологічним обладнанням установки сіроочищення сухих газів (УССГ), що включає в себе локальний блок оборотного водопостачання (БВВ) вузла компримування паливного газу, а також об'єднання в єдину інформаційно-керуючу систему з комплектними системами управління установки короткоциклової адсорбції (КЦА), що поставляються комплектно компресорами блоку компримування

Обсяг робіт: центральна частина, шеф-монтаж та пусконалагоджувальні роботи (на стадії впровадження)

Рік впровадження: 2012-2013


Подробнее...

Модернізація АСУТП фільтрувального відділення установки Г-39-40 виробництва №3


Замовник: ПАТ «Укртатнафта», м. КременчукОб'єкт управління

Опис ТОУ: об'єктом управління є фільтрувальне відділення комбінованої установки депарафінізації та знемаслювання Г-39-40, призначене для поділу твердої та рідкої фаз сировинної суспензії шляхом ступінчастого фільтрування, розведення та промивання від масла одержуваного гача або петролатуму. Фільтрування здійснюється на барабанних вакуумних фільтрах.

Призначення системи:реалізація комплексу функцій, що забезпечують оперативний контроль, управління та протиаварійний захист обладнання фільтрувального відділення установки Г-39-40 з метою підвищення ефективності роботи установки та забезпечення резервів для її подальшого розширення та модернізації

Обсяг робіт: центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2011


Подробнее...

САУ установки АВТ виробництва №3


Замовник: ВАТ «Укртатнафта», м. Кременчук Об'єкт управління

Опис ТОУ: технологічним об'єктом управління є установка АВТ типу А-12/5 – атмосферно-вакуумна трубчатка – призначена для переробки знесоленої та зневодненої нафти за паливно-масляною схемою. Проектна потужність установки – 2000 тисяч тонн нафти на рік, максимально досягнута потужність у результаті реконструкції – 3200 тисяч тонн нафти на рік.

Призначення системи:реалізація комплексу функцій, які забезпечують оперативний контроль та управління технологічним процесом встановлення АВТ.

Обсяг робіт: центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2003 (1 етап), 2005 (2 етап), 2009 (3 етап)


Подробнее...

АСУ ТП ділянки приготування пластизолю


Замовник: ВАТ "Корюківська фабрика технічних паперів", м. Корюківка, Чернігівська обл.Об'єкт управління

Опис ТОУ: технологічним об'єктом управління є ділянка для приготування пластизолів, що використовуються під час виробництва вінілових шпалер. Обсяг автоматизації охоплює основне обладнання ділянки (змішувачі та реактори з мішалками, ємності для зберігання сировини та готової продукції, вагові бункери з дозаторами/живильниками), а також механізми потоково-транспортної системи (насоси, конвеєри, клапани, шибери). Розрахункова продуктивність ділянки – 45 т/добу. Режим роботи ділянки – тризмінний.

Призначення системи: автоматизація технологічного процесу приготування пластизолю відповідно до заданих вимог з метою забезпечення безпечного протікання технологічного процесу; підтримки заданої продуктивності та стабілізації якості готової продукції.

Обсяг робіт: центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2008


Подробнее...

АСУ резервуарного парку та естакади наливу зрідженого газу в залізничні цистерни


Замовник: ВАТ «Укртатнафта», м. Кременчук Об'єкт управління

Опис ТОУ: технологічним об'єктом управління є резервуарний парк №9 та естакада наливу зріджених газів у залізничні цистерни, призначені для прийому, зберігання та відпуску споживачам зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ). Основне обладнання включає: буліти для зберігання пропанової та пропан-пропіленової фракцій, кулясті резервуари для зберігання бутанової та бутан-бутиленової фракцій; стояки наливу, насоси та електроприводні засувки для перекачування ЗВГ між резервуарами та відкачування на налив. Протипожежні заходи забезпечуються за допомогою насосної пожежогасіння.

Призначення системи: автоматизація процесу наливу зрідженого газу залізничної цистерни з метою поліпшення умов праці персоналу та ліквідації викидів в атмосферу.

Обсяг робіт: центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2008


Подробнее...

Установка Г-39-40 Дообладнання блоку №1 кристалізатором КСП. АСУ ТП


Замовник: ВАТ «Укртатнафта», м. Кременчук Об'єкт управління

Опис ТОУ: технологічним об'єктом управління є кристалізатор пульсаційного змішування КСП комбінованої установки депарафінізації та знемаслювання Г-39-40 АТ «Укртатнафта». Кристалізаційні відділення призначені для охолодження сировини та кристалізації парафіну (церезину). Охолодження здійснюється холодним розчином депарафінованої олії та холодоагентом (пропаном) у регенеративних та пропанових кристалізаторах.

Призначення системи:оперативний контроль, управління та протиаварійний захист кристалізатора пульсаційного змішування з метою підвищення виходу депарафінованих олій та отримання більш глибоко знемаслених парафінів (церезину).

Обсяг робіт: центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2007


Подробнее...

Проекти галузі

Склад типового проекту

 • Схеми автоматизації
 • Схеми принципові (електричні, пневматичні та ін.)
 • Схеми з'єднань та підключень зовнішніх проводок
 • Креслення розташування обладнання та зовнішніх проводок
 • Специфікації обладнання та матеріалів
 • Кошторисна документація на монтажні, налагоджувальні роботи та ін.
 • Документація на шафи керування, стійки, пульти
 • ПЗ автоматичного вимірювання та регулювання, диспетчерського контролю та управління
 • Комплект експлуатаційної документації в т.ч.:
  • Інструкція з експлуатації;
  • інструкція з обслуговування;
  • опис програмного забезпечення;
  • опис інформаційного забезпечення;
  • опис математичного забезпечення;
  • опис загальносистемних рішень та
   ін.