АСУ ТП парків Феодосійського ПОНП нафтопродуктів

Печать
PDF

Замовник: "Сі Ен Жі Ес інжиніринг", м. СімферопольОб'єкт управління

Опис ТОУ: технологічним об'єктом управління є резервуари РВС-10000 Феодосійського ПОНП, призначені для зберігання нафтопродуктів, а також система технологічних і пожежних трубопроводів, що відносяться до них. Процедури зберігання нафтопродуктів включають контроль рівня і температури в резервуарах, а також управління електроміксерами. Зачищення трубопроводів та резервуарів, подібно до наливу/зливу нафтопродуктів, передбачає управління арматурою та насосами, контроль рівня та тиску. Протипожежний захист включає контроль резервуарного парку на предмет виникнення пожежі, а також управління системою пожежогасіння.

Призначення системи: забезпечення оперативного контролю та управління технологічним процесом та пожежним захистом резервуарного парку з метою підвищення якості та надійності роботи виробництва за рахунок передачі функцій контролю, управління, діагностики від людини до машини та переоснащення виробництва сучасними технічними засобами.

Обсяг робіт: центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2006


Основні функції:

 • вимірювання та контроль параметрів технологічного процесу:
  - контроль рівня та температури в резервуарах
  - контроль тиску в трубопроводах
 • діагностика та управління технологічним обладнанням:
  - управлінням запірною арматурою та насосами, що перекачують;
  - управління електроміксерами
 • виконання автоматичних програм:
  - протипожежний захист;
  - перемішування нафтопродуктів.
 • попереджувальна та аварійна сигналізація;
 • самодіагностика системи керування;
 • накопичення та зберігання інформації щодо функціонування системи;
 • підготовка звітної документації щодо функціонування системи.

Програмно-апаратна база:

 • контролери: Mitsubishi Electric серії QnAS
 • операторські панелі: Mitsubishi Electric MAC-серії
 • SCADA-пакет: Citect
 • комунікації: FieldBus, Profibus-DP, Melsecnet, Ethernet

Основні характеристики системи:

 • Загальна кількість виконавчих механізмів:
 • Загальна кількість дискретних сигналів:
  - дискретних вхідних сигналів:
  - дискретних вихідних сигналів:
 • Загальна кількість шаф та пультів управління
 • Загальна кількість контролерів
 • Загальна кількість операторських панелей
 • Кількість операторських станцій
 • Зовнішні цифрові комунікації:
  - система обліку резервуарного парку SAAB TRL/2 (MODBUS)
  - система пожежної сигналізації SCHRACK INTEGRAL (ISP)
близько 90
1344
832
512
17
5
3
3
3
1
2

Структура системи:

 • нижній рівень (польове обладнання): датчики існуючої системи обліку резервуарних парків TRL/2, пожежні сповіщувачі (підключені до існуючої системи пожежної сигналізації), сигналізатори рівня, електроконтактні манометри, виконавчі механізми, оснащені електроприводом (запірні клапани, хлопушки, міксери, насоси): використовуються для прийому та первинної обробки різних сигналів і технологічних параметрів, а також виконання команд управління;
 • середній рівень (Автоматичне управління та регулювання): програмовані логічні контролери MELSEC серії QnAS фірми Mitsubishi Electric: використовуються для виконання різних технологічних алгоритмів управління, блокувань, регулювання, управління технологічним обладнанням;
 • верхній рівень (операторський контроль та управління): операторські панелі MAC E700, інженерні та операторські станції: використовуються для візуалізації протікання технологічного процесу з різним ступенем деталізації за допомогою графічної та текстової інформації.


Фотоматеріали:


Структурна схема АСУ ТП Пульт оператора Розподільча шафа Шафа управління ЕПЗ


* проект був розроблений та впроваджений під час роботи у складі вінницької філії ТОВ "КСК-Автоматизація"

Проекти галузі

Склад типового проекту

 • Схеми автоматизації
 • Схеми принципові (електричні, пневматичні та ін.)
 • Схеми з'єднань та підключень зовнішніх проводок
 • Креслення розташування обладнання та зовнішніх проводок
 • Специфікації обладнання та матеріалів
 • Кошторисна документація на монтажні, налагоджувальні роботи та ін.
 • Документація на шафи керування, стійки, пульти
 • ПЗ автоматичного вимірювання та регулювання, диспетчерського контролю та управління
 • Комплект експлуатаційної документації в т.ч.:
  • Інструкція з експлуатації;
  • інструкція з обслуговування;
  • опис програмного забезпечення;
  • опис інформаційного забезпечення;
  • опис математичного забезпечення;
  • опис загальносистемних рішень та
   ін.