САУ приготуванням екстракційної фосфорної кислоти

Печать
PDF

Замовник: ЗАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» м. Кам'янське Об'єкт управління

Опис ТОУ: технологічним об'єктом управління є цех із виробництва екстракційної фосфорної кислоти (ЕФК). Виробництво ЕФК засноване на розкладанні фосфатної сировини сірчаною кислотою у присутності фосфорної кислоти. Ррозроблена САУ охоплює основний технологічний цикл та обладнання у складі технологічних ділянок цеху виробництва ЕФК (сірчанокислотне відділення; ділянку дозування фосфориту, карбаміду та хлористого калію; ділянку екстракції; ділянку фільтрації та промивання фосфогіпсу; ділянку нейтралізації фосфогіпсу; ділянку змішування випареної амонізованої пульпи з карбамідом і хлористим калієм), а також механізми потоково-транспортної системи.

Призначення системи: реалізація комплексу функцій, що забезпечують оперативний контроль та управління технологічним процесом виробництва екстракційної фосфорної кислоти та надання інформації до вищих систем управління підприємством.

Обсяг робіт: центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Рік впровадження: 2005


Основні функції:

 • вимірювання та контроль параметрів технологічного процесу;
 • регулювання та стабілізація необхідних параметрів процесу;
 • діагностика та управління технологічним обладнанням;
 • попереджувальна та аварійна сигналізація;
 • самодіагностика системи керування;
 • накопичення, зберігання та надання інформації щодо функціонування системи у зручному для оператора вигляді;
 • формування зведень про роботу устаткування;
 • облік витрати сировинних компонентів за кожну зміну, добу та загальні за місяць.

Програмно-апаратна база:

 • вагові дозатори Schenck
 • контролери Mitsubishi Electric серії FX2N, System Q
 • операторська панель Mitsubishi Electric серії E
 • SCADA-пакет: Citect
 • комунікації: RS-232, Profibus-DP, Ethernet

Основні характеристики системи:

 • Загальна кількість виконавчих механізмів:
 • Інтелектуальні вагові дозатори
 • Загальна кількість сигналів введення/виводу, в т.ч.
  - аналогових каналів виміру:
  - аналогових вихідних сигналів:
  - дискретних вхідних сигналів:
  - дискретних вихідних сигналів:
 • Загальна кількість шаф та пультів управління
 • Загальна кількість контролерів
 • Кількість операторських станцій
65
3
понад 300
58
22
182
47
7
4
2

Структура системи:

 • нижній рівень: датчики, вимірювальні перетворювачі, сигналізатори технологічних параметрів (рівень та маса сірчаної кислоти, витрата ЕФК та ін.); виконавчі механізми (насоси, вібратори, мішалки, транспортери і ін.); частотні перетворювачі (Mitsubishi Electric) для керування приводами насосів та мішалок; інтелектуальні весодозатори з цифровим керуванням (MultiDoz) для дозування фосфоритів та карбаміду;
 • середній рівень: програмовані логічні контролери фірми Mitsubishi Electric для реалізації основних функцій автоматичного контролю та управління, у т.ч.: ПЛК1 (SystemQ) для контролю та регулювання аналогових параметрів процесу (реалізація більшості інтелектуальних алгоритмів пов'язаного регулювання/регулювання з корекцією); ПЛК2 (SystemQ) та ПЛК4 (FX2N) для управління механізмами потоково-транспортної системи; ПЛК3 (FX2N) для обслуговування вузла прийому, розведення та зберігання сірчаної кислоти, пов'язаний з локальною операторською панеллю, що використовується як місцевий пост контролю та управління.
 • верхній рівень: АРМ операторів-технологів (ОС1 та ОС2) на базі ПК із встановленим SCADA-пакетом Citect для забезпечення операторського інтерфейсу із системою; інженерна станція для технічного обслуговування, модернізації та завантаження прикладного ПЗ контролерів та операторських станцій; джерело безперебійного живлення операторських станцій для забезпечення роботи всіх комп'ютерів, розташованих у операторній та шлюзового контролера протягом заданого часу після пропадання первинного електроживлення; комунікаційне обладнання для зв'язку програмно-технічних засобів верхнього рівня між собою та контролерами середнього рівня.


Фотоматеріали:


Структурна схема САУ Пульт оператора Шафи ПЛК Шафа УСО Шафа серверна


* проект був розроблений та впроваджений під час роботи у складі вінницької філії ТОВ "КСК-Автоматизація"

Проекти галузі

Склад типового проекту

 • Схеми автоматизації
 • Схеми принципові (електричні, пневматичні та ін.)
 • Схеми з'єднань та підключень зовнішніх проводок
 • Креслення розташування обладнання та зовнішніх проводок
 • Специфікації обладнання та матеріалів
 • Кошторисна документація на монтажні, налагоджувальні роботи та ін.
 • Документація на шафи керування, стійки, пульти
 • ПЗ автоматичного вимірювання та регулювання, диспетчерського контролю та управління
 • Комплект експлуатаційної документації в т.ч.:
  • Інструкція з експлуатації;
  • інструкція з обслуговування;
  • опис програмного забезпечення;
  • опис інформаційного забезпечення;
  • опис математичного забезпечення;
  • опис загальносистемних рішень та
   ін.