АСУ лінією з виробництва сухих будівельних сумішей

Печать
PDF

Замовник: ТОВ "Хенкель-Баутехнік"Об'єкт управління

Опис ТОУ: технологічним об'єктом управління є лінія з приготування сухих сумішей, що забезпечує багатокомпонентне дозування, змішування та вивантаження отриманої суміші в бункери готового продукту, з подальшим фасуванням у товарні мішки та їх укладанням на палети (опціонально).

Призначення системи: оперативний контроль та керування лінією для виробництва сухих будівельних сумішей з метою отримання сухих будівельних сумішей заданої якості з постійними фізико-хімічними властивостями.

Обсяг робіт: польовий проект, центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

Реалізовані проекти: Україна: м. Балаклія, м. Цюрупинськ: (1-а та 2-а лінії), м. Миколаїв (1-а та 2-а лінії)
Росія: м. Челябінськ, м. Ульяновськ


Основні функції:

 • функції контролю: контроль основних параметрів технологічного процесу та стану технологічного обладнання, його автоматична діагностика, визначення та фіксація причин аварійного зупинення механізмів;
 • функції управління: автоматичне циклічне і напівавтоматичне дозування компонентів за рецептами, що задаються; автоматичне керування завантаженням видаткових бункерів; автоматичне керування аспіраційними системами;
 • захисні функції: постійний контроль критично важливих параметрів, використання блокувань, захисне відключення обладнання, формування запобіжної та аварійної сигналізації;
 • інформаційні функції: збір та обробка (відображення, реєстрація та архівування) технологічної та системної інформації з поданням у зручному для оператора вигляді;
 • функції обліку: автоматичне ведення бази даних підсумків роботи лінії у годинному, змінному, добовому та періодичному розрізі; ведення бази даних рецептів з автоматичним трекінгом змін; автоматичне ведення бази даних мотогодин і кількості включень/відключень виконавчих механізмів конфігурованих міжсервісних інтервалів; автоматичне ведення бази даних простоїв обладнання з фіксацією першопричини аварійного зупинки.

Програмно-апаратна база:

 • вагові контролери Schenck
 • ПЛК Mitsubishi Electric серії System Q
 • SCADA-пакет: Citect
 • комунікації: Profibus-DP, Ethernet

Основні характеристики системи:

 • Точність дозування, %:
 • Кількість автоматичних дозаторів:
 • Кількість компонентів на дозатор:
 • Загальна кількість виконавчих механізмів:
 • Загальна кількість сигналів введення/виводу, в т.ч.
  - аналогових вхідних сигналів:
  - аналогових вихідних сигналів:
  - дискретних вхідних сигналів:
  - дискретних вихідних сигналів:
 • Загальна кількість шаф керування
0.1-0.5
2-4
5-10
18-20
249
18
6
160
65
2

Структура системи:

 • нижній рівень (польове обладнання): датчики та сигналізатори технологічних параметрів; весодозувальне обладнання (тензодатчики, дозатори, вагові контролери Schenck); виконавчі механізми та їх пускова апаратура; частотні перетворювачі Mitsubishi Electric; кабельні комунікації: використовуються для прийому та первинної обробки різних сигналів та технологічних параметрів, та забезпечення виконання команд управління технологічним процесом
 • середній рівень (автоматичне управління та регулювання): логічні контролери System Q фірми Mitsubishi Electric: використовуються для виконання різних технологічних алгоритмів управління, блокувань, регулювання, управління технологічним обладнанням
 • верхній рівень (операторський контроль та управління): АРМ оператора, майстра та управлінського персоналу підприємства (менеджерів): використовуються для створення оптимального інтерфейсу зв'язку оператора з системою, що забезпечує можливість достовірної оцінки технологічного процесу та оперативного прийняття рішень щодо його управління

Розширена функціональність (опціонально):

Розширений комплекс робіт з автоматизації заводу з виробництва сухих будівельних сумішей передбачає також реалізацію наступних підсистем:

 • САУ процесом сушіння піску забезпечує оперативний контроль та управління, а також світло-звукову сигналізацію та захист обладнання лінії сушіння піску.
  Основні функції: дистанційний запуск тракту подачі піску в сушильну установку та тракту завантаження силосів піску із сушильної установки; автоматичне регулювання розрідження під склепінням сушильної установки та температури матеріалу в сушильній установці; технологічні блокування механізмів, електрозахист приводів двигунів, а також деблоковане керування будь-яким механізмом лінії сушіння в режимі налагодження.
 • САУ лінії упаковки сухих будівельних сумішей призначена для реалізації завдання транспортування та укладання на палети мішків з виробленими будівельними сумішами, що надходять з виходу фасувальної машини. Безпосереднє укладання мішків на палети здійснюється роботом (робот і фасувальна машина знаходяться поза межами постачання системи).
  Основні функції: управління механізмами подачі мішків до роботи, управління механізмами викочування палет, а також реалізація необхідної взаємодії з роботом.

Ефективність впровадження:

 • значне підвищення продуктивності лінії;
 • покращення якості відвантажуваного продукту та зменшення відсотка браку;
 • покращення якості процесів контролю та управління технологічним процесом;
 • підвищення безпеки роботи лінії та посилення технологічної дисципліни;
 • забезпечення керівників та спеціалістів виробничою інформацією шляхом передачі даних до інформаційної системи управління виробництвом.


Фотоматеріали:


Структурна схема АСУ Шафи керування Шафа ПЛК Шафа силова


Склад типового проекту

 • Схеми автоматизації
 • Схеми принципові (електричні, пневматичні та ін.)
 • Схеми з'єднань та підключень зовнішніх проводок
 • Креслення розташування обладнання та зовнішніх проводок
 • Специфікації обладнання та матеріалів
 • Кошторисна документація на монтажні, налагоджувальні роботи та ін.
 • Документація на шафи керування, стійки, пульти
 • ПЗ автоматичного вимірювання та регулювання, диспетчерського контролю та управління
 • Комплект експлуатаційної документації в т.ч.:
  • Інструкція з експлуатації;
  • інструкція з обслуговування;
  • опис програмного забезпечення;
  • опис інформаційного забезпечення;
  • опис математичного забезпечення;
  • опис загальносистемних рішень та
   ін.